https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/LLEHautaketaProzesuakWEB/concursosAytos/025?idioma=eu

Merezimenduak aurkezteko epea: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunetik zenbatzen hasita, 10 egun balioduneko epean.

*ARGIBIDEA: Merituen akreditazioa egoitza elektronikoaren bidez, nahiz Udalean aurrez aurre egin ahal izango da.

Dokumentuak