A través del presente escrito se comunica el calendario de recogida de las bolas de silo y los puntos de recogida.

Idatzi honen bitartez, plastiko bilketa kanpainaren bilketa egutegia eta hau biltzeko puntuak jakinarazten dizkizuegu.

Documentos